Actualitat

Ho sentim, aquesta entrada es troba disponible únicament en Espanyol Europeu.

10 de febrer 2015

PFC

S'ofereix un projecte final de carrera per al desenvolupament d'un sistema tàctil (basat en els trackpad d'Apple) que servisca com a interfície d'entrada a un sistema robòtic per a cirurgia. El PFC consisteix a desenvolupar una llibreria de gestos multitouch pensada per a utilitzar el dispositiu tàctil d'Apple en aplicacions quirúrgiques. Per a més informació,...

23 de març 2012

PFC

S'ofereixen dos projectes final de carrera per al desenvolupament d'un sistema de tracking òptic per a operacions de registre quirúrgic. El sistema a utilitzar és el optitrack V120:trio. El primer PFC consisteix en la implementació en el sistema dels algorismes de registre 3D/3D que existeixen en les llibreria ITK (www.itk.org) i en la realització d'un...

23 de març 2012

PFC

S'ofereixen dos projectes final de carrera per al disseny, anàlisi i construcció d'un robot. Durant el desenvolupament del PFC es realitzarà l'estudi cinemàtic del robot per a detectar autocolisiones. Després de les etapes de disseny, es construirà el robot en alumini obtenint l'estructura i les carcasses embellecedoras externes. Para més informació, contactar amb el professor...

5 de desembre 2011

PFC

Arduino és una plataforma de computació lliure basada en una placa d'entrades i eixides a la qual se li poden connectar diferents sensors, LED's, pulsadores etc. S'ofereixen dues PFCs per a l'aplicació d'aquesta plataforma a control de sistemes industrials i petits robots. Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal ().

16 de novembre 2011

PFC

S'ofereixen tres PFC a fi de realitzar els següents projectes d'investigació: - SCADA per al control i monitoratge d'una càmera hiperbárica multiplaza automatitzada mitjançant un PLC Siemens S7-300. S'utilitzaran llibreries de codi obert per a implementar una comunicació OPC entre el PLC i sistemes operatius Linux, Mac US i Windows. La implementació del SCADA es...

15 de novembre 2011

PFC

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una interfície cerebral basada en senyals EEG que permeta diferenciar entre diverses tasques mentals generades de forma voluntària per la persona. Per a açò s'haurà de registrar l'activitat cerebral mitjançant elèctrodes superficials, i sobre els senyals obtinguts, s'haurà de realitzar el processament oportú per a realitzar la seua correcta classificació....

17 d’octubre 2011