(Español) Elecciones Consejo Dpto.

Ho sent, però aquesta entrada només està disponible en Español.

Categories:Sin categoría Etiquetes:
10 febrer 2015

Desenvolupament d’una interfície tàctil multi-touch per a robòtica quirúrgica

S’ofereix un projecte final de carrera per al desenvolupament d’un sistema tàctil (basat en els trackpad d’Apple) que servisca com a interfície d’entrada a un sistema robòtic per a cirurgia.
El PFC consisteix a desenvolupar una llibreria de gestos multitouch pensada per a utilitzar el dispositiu tàctil d’Apple en aplicacions quirúrgiques.
Per a més informació, contactar amb José Mª Sabater (j.sabater@umh.es).

23 març 2012

Sistema de tracking per a registre quirúrgic

S’ofereixen dos projectes final de carrera per al desenvolupament d’un sistema de tracking òptic per a operacions de registre quirúrgic. El sistema a utilitzar és el optitrack V120:trio.

El primer PFC consisteix en la implementació en el sistema dels algorismes de registre 3D/3D que existeixen en les llibreria ITK (www.itk.org) i en la realització d’un exemple real de registre quirúrgic.

El segon PFC consisteix en la integració d’imatges 2D (CT, MRI, US…) en un entorn 3D (cavitat abdominal) a partir de la posició proporcionada pel sistema de tracking.

Per a més informació, contactar amb José Mª Sabater (j.sabater@umh.es).

23 març 2012

Disseny mecànic d’un robot

S’ofereixen dos projectes final de carrera per al disseny, anàlisi i construcció d’un robot. Durant el desenvolupament del PFC es realitzarà l’estudi cinemàtic del robot per a detectar autocolisiones.

Després de les etapes de disseny, es construirà el robot en alumini obtenint l’estructura i les carcasses embellecedoras externes.

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).

Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:
5 desembre 2011

Programació de sistemes Arduino per a control de processos industrials i petits robots

Arduino és una plataforma de computació lliure basada en una placa d’entrades i eixides a la qual se li poden connectar diferents sensors, LED’s, pulsadores etc.

S’ofereixen dues PFCs per a l’aplicació d’aquesta plataforma a control de sistemes industrials i petits robots.

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).

Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:
11 novembre 2011

Desenvolupament de sistemes SCADA multiplataforma utilitzant llibreries de codi obert

S’ofereixen tres PFC a fi de realitzar els següents projectes d’investigació:

– SCADA per al control i monitoratge d’una càmera hiperbárica multiplaza automatitzada mitjançant un PLC Siemens S7-300. S’utilitzaran llibreries de codi obert per a implementar una comunicació OPC entre el PLC i sistemes operatius Linux, Mac US i Windows. La implementació del SCADA es realitzarà amb el llenguatge de programació Python.

– Desenvolupament d’un SCADA mòbil utilitzant les llibreries OPC de codi obert per al control i monitoratge de processos en iPhone, iPad i dispositius amb Android O.S.

– Desenvolupament d’un entorn gràfic d’edició de SCADAs per a sistemes Mac.

Els alumnes interessats hauran de tenir coneixements bàsics de:

– Programació en llenguatges d’alt nivell com Java o Python.

– Linux (Ubuntu) i/o Mac US (nivell d’usuari).

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).

Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:
11 novembre 2011

Interfície cervell-computador no invasiva espontània basada en senyals EEG

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una interfície cerebral basada en senyals EEG que permeta diferenciar entre diverses tasques mentals generades de forma voluntària per la persona. Per a açò s’haurà de registrar l’activitat cerebral mitjançant elèctrodes superficials, i sobre els senyals obtinguts, s’haurà de realitzar el processament oportú per a realitzar la seua correcta classificació. Para més informació, contactar amb el professor José María Azorín (jm.azorin@umh.es).

Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:
5 octubre 2011