Programació de sistemes Arduino per a control de processos industrials i petits robots

PFC

16 de novembre 2011

Arduino és una plataforma de computació lliure basada en una placa d’entrades i eixides a la qual se li poden connectar diferents sensors, LED’s, pulsadores etc.

S’ofereixen dues PFCs per a l’aplicació d’aquesta plataforma a control de sistemes industrials i petits robots.

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).