Sistema de tracking per a registre quirúrgic

PFC

23 de març 2012

S’ofereixen dos projectes final de carrera per al desenvolupament d’un sistema de tracking òptic per a operacions de registre quirúrgic. El sistema a utilitzar és el optitrack V120:trio.

El primer PFC consisteix en la implementació en el sistema dels algorismes de registre 3D/3D que existeixen en les llibreria ITK (www.itk.org) i en la realització d’un exemple real de registre quirúrgic.

El segon PFC consisteix en la integració d’imatges 2D (CT, MRI, US…) en un entorn 3D (cavitat abdominal) a partir de la posició proporcionada pel sistema de tracking.

Per a més informació, contactar amb José Mª Sabater (j.sabater@umh.es).