Presentació

30 de maig 2017

Edificio Quórum V El Departament d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica de la Universitat Miguel Hernández d’Elx centra la seua labor docent i investigadora en les tecnologies de l’automatització, el control, l’enginyeria de sistemes, la visió per computador, la robòtica, l’enginyeria biomèdica i les ciències de la computació. El Departament imparteix docència en les Enginyeries, Enginyeries Tècniques i Graus de l’àmbit industrial i de les telecomunicacions. A més, el Departament participa en els Màsters i Programes de Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació i en *Bioingeniería. La investigació del Departament s’estructura entorn dels grups d’investigació “Automatització, Robòtica i Visió per Computador”, “Laboratori de Control i Sistemes Intel·ligents” i “Neuroingeniería Biomèdica”.