Disseny mecànic d’un robot

PFC

5 de desembre 2011

S’ofereixen dos projectes final de carrera per al disseny, anàlisi i construcció d’un robot. Durant el desenvolupament del PFC es realitzarà l’estudi cinemàtic del robot per a detectar autocolisiones.

Després de les etapes de disseny, es construirà el robot en alumini obtenint l’estructura i les carcasses embellecedoras externes.

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).