Desenvolupament d’una interfície tàctil multi-touch per a robòtica quirúrgica

PFC

23 de març 2012

S’ofereix un projecte final de carrera per al desenvolupament d’un sistema tàctil (basat en els trackpad d’Apple) que servisca com a interfície d’entrada a un sistema robòtic per a cirurgia.
El PFC consisteix a desenvolupar una llibreria de gestos multitouch pensada per a utilitzar el dispositiu tàctil d’Apple en aplicacions quirúrgiques.
Per a més informació, contactar amb José Mª Sabater (j.sabater@umh.es).