Desenvolupament de sistemes SCADA multiplataforma utilitzant llibreries de codi obert

PFC

15 de novembre 2011

S’ofereixen tres PFC a fi de realitzar els següents projectes d’investigació:

– SCADA per al control i monitoratge d’una càmera hiperbárica multiplaza automatitzada mitjançant un PLC Siemens S7-300. S’utilitzaran llibreries de codi obert per a implementar una comunicació OPC entre el PLC i sistemes operatius Linux, Mac US i Windows. La implementació del SCADA es realitzarà amb el llenguatge de programació Python.

– Desenvolupament d’un SCADA mòbil utilitzant les llibreries OPC de codi obert per al control i monitoratge de processos en iPhone, iPad i dispositius amb Android O.S.

– Desenvolupament d’un entorn gràfic d’edició de SCADAs per a sistemes Mac.

Els alumnes interessats hauran de tenir coneixements bàsics de:

– Programació en llenguatges d’alt nivell com Java o Python.

– Linux (Ubuntu) i/o Mac US (nivell d’usuari).

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).