Categoria: sin-categoria

Ho sent, però aquesta entrada només està disponible en Español.
10 febrer 2015
OFERTA PROYECTOS FINAL DE CARRERA
S’ofereix un projecte final de carrera per al desenvolupament d’un sistema tàctil (basat en els trackpad d’Apple) que servisca com a interfície d’entrada a un sistema robòtic per a cirurgia. El PFC consisteix a desenvolupar una llibreria de gestos multitouch pensada per a utilitzar el dispositiu tàctil d’Apple en aplicacions quirúrgiques. Per a més informació, contactar amb [...]
23 març 2012
OFERTA PROYECTOS FINAL DE CARRERA
S’ofereixen dos projectes final de carrera per al desenvolupament d’un sistema de tracking òptic per a operacions de registre quirúrgic. El sistema a utilitzar és el optitrack V120:trio. El primer PFC consisteix en la implementació en el sistema dels algorismes de registre 3D/3D que existeixen en les llibreria ITK (www.itk.org) i en la realització d’un exemple [...]
23 març 2012