Arxiu

Arxiu de l'autor

Desenvolupament d’una interfície tàctil multi-touch per a robòtica quirúrgica


S’ofereix un projecte final de carrera per al desenvolupament d’un sistema tàctil (basat en els trackpad d’Apple) que servisca com a interfície d’entrada a un sistema robòtic per a cirurgia.
El PFC consisteix a desenvolupar una llibreria de gestos multitouch pensada per a utilitzar el dispositiu tàctil d’Apple en aplicacions quirúrgiques.
Per a més informació, contactar amb José Mª Sabater (j.sabater@umh.es).

Sistema de tracking per a registre quirúrgic


S’ofereixen dos projectes final de carrera per al desenvolupament d’un sistema de tracking òptic per a operacions de registre quirúrgic. El sistema a utilitzar és el optitrack V120:trio.

El primer PFC consisteix en la implementació en el sistema dels algorismes de registre 3D/3D que existeixen en les llibreria ITK (www.itk.org) i en la realització d’un exemple real de registre quirúrgic.

El segon PFC consisteix en la integració d’imatges 2D (CT, MRI, US…) en un entorn 3D (cavitat abdominal) a partir de la posició proporcionada pel sistema de tracking.

Per a més informació, contactar amb José Mª Sabater (j.sabater@umh.es).

Disseny mecànic d’un robot


S’ofereixen dos projectes final de carrera per al disseny, anàlisi i construcció d’un robot. Durant el desenvolupament del PFC es realitzarà l’estudi cinemàtic del robot per a detectar autocolisiones.

Després de les etapes de disseny, es construirà el robot en alumini obtenint l’estructura i les carcasses embellecedoras externes.

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).


Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:

Programació de sistemes Arduino per a control de processos industrials i petits robots


Arduino és una plataforma de computació lliure basada en una placa d’entrades i eixides a la qual se li poden connectar diferents sensors, LED’s, pulsadores etc.

S’ofereixen dues PFCs per a l’aplicació d’aquesta plataforma a control de sistemes industrials i petits robots.

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).


Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:

11 novembre 2011 Sense comentaris

Desenvolupament de sistemes SCADA multiplataforma utilitzant llibreries de codi obert


S’ofereixen tres PFC a fi de realitzar els següents projectes d’investigació:

– SCADA per al control i monitoratge d’una càmera hiperbárica multiplaza automatitzada mitjançant un PLC Siemens S7-300. S’utilitzaran llibreries de codi obert per a implementar una comunicació OPC entre el PLC i sistemes operatius Linux, Mac US i Windows. La implementació del SCADA es realitzarà amb el llenguatge de programació Python.

– Desenvolupament d’un SCADA mòbil utilitzant les llibreries OPC de codi obert per al control i monitoratge de processos en iPhone, iPad i dispositius amb Android O.S.

– Desenvolupament d’un entorn gràfic d’edició de SCADAs per a sistemes Mac.

Els alumnes interessats hauran de tenir coneixements bàsics de:

– Programació en llenguatges d’alt nivell com Java o Python.

– Linux (Ubuntu) i/o Mac US (nivell d’usuari).

Para més informació, contactar amb el professor Carlos Pérez Vidal (carlos.perez@umh.es).


Categories:Oferta Proyectos Final de Carrera Etiquetes:

11 novembre 2011 Sense comentaris